Promo akcie

» PONUKA

» PHARMA

So spoločnosťami produkujúcimi a ponúkajúcimi liečivá sme nadviazali užšiu spoluprácu od roku 2003 a v súčastnosti ju už iba rozširujeme. Ponúkame široké spektrum reklamných predmetov, tlačovín i rôznych noviniek v tomto obore. Takisto sa zaoberáme návrhmi na krabičky, logá i spracovávame i návrhy na nové reklamné kampane. Špecializujeme sa na atypické veci, našou doménou je hlavne zákazková výroba, kde tlačíme najmä kartónové stojany či krabice, spracovávame atypické výseky, takisto sme na zákazku vyrábali nafukovacie tuby a pod.

    Klienti:

  • Berlin Chemie
  • Hartmann
  • Imperial Vitamins
  • Roche
  • Servier
  • Wyeth
  • Vitabalans SK
  • Walmark